Projecte Amposta 2013, aportación de Manolo Alcover

Projecte Amposta 2013, aportación de Manolo Alcover
Os pongo un anticipo, quien desee el archivo completo dirigirse a:
jfernand@xtec.cat
jfernand260255@gmail.com

1. INTRODUCCIÓ: ESCACS I EDUCACIÓ.
El joc dels Escacs té unes aplicacions didàctiques i educatives a desenvolupar durant el període escolar que influeixen positivament en el rendiment escolar dels xiquets/etes.
La situació social per la que travessem exigeix cada dia més formació, capacitat de decisió i adaptació a situacions noves. El ritme de vida que portem implica canvis ràpids i continus en el nostre entorn i els nostres fills/filles han d'estar preparats per valdre's per si mateix dins d'aquestes pautes socials.
Creguem que el joc dels Escacs és un mitjà novedós per preparar-les en aquestes situacions socials. Jugar una partida d'Escacs suposa una constant presa de decisions que ajuda a reflexionar sobre les errades i encerts comesos, a més a més, incideix en la preparació de la ment per anticipar-se a coses que van a succeir i aprendre a retenir el que ens interessa de les situacions.
Els Escacs és un joc potencialment influent en molts aspectes psicològics. Respecte al coneixement, exigeix atenció, concentració, memòria visual, percepció i estructuració espacial, reflexió, raonament lògic, creativitat, resolució de problemes, etc. que poden millorar el rendiment escolar dels alumnes. Respecte a la formació de la personalitat, exigeix perseverància, confiança en sí mateix per solucionar tasques complexes, superació personal i control emocional i de la impulsivitat abans de l'acció.

No hay comentarios: