VOLVEMOS PARA PRESENTAR EL II CONGRESO VIRTUAL AJEDU

VOLVEMOS PARA PRESENTAR EL II CONGRESO VIRTUAL AJEDU

Projecte Amposta 2013, aportación de Manolo Alcover

Projecte Amposta 2013, aportación de Manolo Alcover
Os pongo un anticipo, quien desee el archivo completo dirigirse a:
jfernand@xtec.cat
jfernand260255@gmail.com

1. INTRODUCCIÓ: ESCACS I EDUCACIÓ.
El joc dels Escacs té unes aplicacions didàctiques i educatives a desenvolupar durant el període escolar que influeixen positivament en el rendiment escolar dels xiquets/etes.
La situació social per la que travessem exigeix cada dia més formació, capacitat de decisió i adaptació a situacions noves. El ritme de vida que portem implica canvis ràpids i continus en el nostre entorn i els nostres fills/filles han d'estar preparats per valdre's per si mateix dins d'aquestes pautes socials.
Creguem que el joc dels Escacs és un mitjà novedós per preparar-les en aquestes situacions socials. Jugar una partida d'Escacs suposa una constant presa de decisions que ajuda a reflexionar sobre les errades i encerts comesos, a més a més, incideix en la preparació de la ment per anticipar-se a coses que van a succeir i aprendre a retenir el que ens interessa de les situacions.
Els Escacs és un joc potencialment influent en molts aspectes psicològics. Respecte al coneixement, exigeix atenció, concentració, memòria visual, percepció i estructuració espacial, reflexió, raonament lògic, creativitat, resolució de problemes, etc. que poden millorar el rendiment escolar dels alumnes. Respecte a la formació de la personalitat, exigeix perseverància, confiança en sí mateix per solucionar tasques complexes, superació personal i control emocional i de la impulsivitat abans de l'acció.

No hay comentarios: